شیشه 12 میل سفید ساده شرکت اردکان

شیشه 12 میل سفید ساده شرکت اردکان ۱۳۹۷/۸/۱۵

قیمت : ۸۸,۰۰۰ تومان
واحد : متر مربع
توضیحات :

قیمت برای تحویل درب کارخانه و بصورت قواره ای است.