شیشه 12 میل سفید ساده شرکت اردکان

شیشه 12 میل سفید ساده شرکت اردکان ۱۳۹۷/۹/۲۰

قیمت :۱۳۳,۰۰۰ تومان
واحد :متر مربع
توضیحات :

قیمت برای تحویل درب کارخانه و بصورت قواره ای است.