وضعیت مسکن در سال 98 چه خواهد شد؟شیما دارابی نیا

پیش بینی می شود در سال آینده پروانه های ساخت کمتر صادر شود، وام های کمتر از بانک ها ارائه شود و در نتیجه ساختمان های کمتری ساخته شود. وام ها کمتر، انگیزه مردم نیز برای خرید کمتر خواهد بود. بنابراین در سال ۹۸ پیش بینی می شود با بازار فعالی در حوزه مسکن رو به رو نباشیم. 
بیشتر بخوانید
تعداد کل موارد: 1