همایش تعاونی های مسکنشیما دارابی نیا

همایش یکروزه راهکارهای نوین توانمندسازی تعاونی های مسکن در تاریخ 1397/11/02 با همکاری مرکز آموزش اتاق تعاون ایران و دپارتمان تعاون و کارآفرینی و همچنین تیم توسعه و ارتباط کارگشا برگزار گردید.
بیشتر بخوانید
تعداد کل موارد: 2