برگزاری سمینار مدیریت زمان در اتاق تعاون استان کرمانشاه

امتیاز
(رای شما: 0)
سمینار مدیریت زمان با همکاری کمیسیون آموزش اتاق تعاون ایران و اتاق تعاون کرمانشاه برگزار شد.

مرکز آموزش اتاق تعاون کرمانشاه برگزار کرد...
 به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون کرمانشاه مرکز آموزش اتاق تعاون با همکاری کمیسیون آموزش اتاق ایران  سمینار مدیریت زمان  را با دعوت از یکصد و شصت  نفر از مدیران عامل اتحادیه ها،تعاونی ها،اساتید دانشگاه و دانشجویان و کار آفرینان برتروهمچنین با دعوت از استاد برتر حوزه مدیریت و کار آفرینی جناب  دکتر توسلی برگزار کرد.
این کارگاه اموزشی در سالن امفی تئاتر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور  غفار محمدی رئیس اتاق تعاون و  دکتر عزیزی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  و معاونین ایشان  برگزارشد.
در این کارگاه یک روزه از توسلی، رئیس کمیسیون آموزش اتاق تعاون ایران  با حضور  مدیر کل اداره کل تعاون کار و رفاه احتماعی و  رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه تقدیر شد.

منبع : روابط عمومی اتاق تعاون استان کرمانشاه

نام منبع: باشگاه

سمینار همایش