جزئیات پله بتنی DWG

(رای شما: 0)
فایل دیتیل اجرایی پله بتنی با فرمت DWG

ویژگی های محصول

نقشه اجرایی پله بتنی

پله در ساختمان به عنوان یکی از اجزای مهم ارتباطی بین طبقات می باشد که اجرای درست آن بر اساس نقشه های اجراییو دیتیل های داده شده بسیار مهم است.

راه پله، ارتباط بین طبقات را میسر می سازد. راه پله یکی از فضاهای مشاع در ساختمان به شمار می رود، بنابراین رعایت نکات اجرایی راه پله به روش اصولی بسیار حائز اهمیت است.

نحوه اجرای راه پله حتی در فروش و قیمت یک ساختمان، نیز موثر است. 

در طراحی سازه در نرم افزار، معمولاً باکس راه پله را به صورت یک فضای خالی، در نظر می گیرند. پاگرد و شمشیری راه پله را برای سادگی کار مدل سازی نمی کنند. تنها، بار مرده و زنده راه پله را، به صورت خطی به تیر های طرفین اعمال می کنند. 

در نقشه معماری و سازه، جزییات اجرایی راه پله را رسم می نمایند.

در نقشه های معماری فاز ۲، برش دقیق تری از راه پله به نمایش در می آید.

پس برای رعایت بهتر نکات اجرایی راه پله، باید به نقشه خوانی نیز مسلط باشیم.

این محصول شامل جزئیات اجرایی پله بتنی، که در نرم افزار اتوکد طراحی گردیده است.

ثبت درخواست

در صورت نیاز به طراحی نقشه های فاز صفر الی 2 معماری، سازه، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال، هوشمند سازی و محوطه سازی پروژه هایتان درخواست خود را در مشاوره فنی و مهندسیسامانه جامع صنعت ساختمان (کارگشا) ثبت نمایید.

نقشه ی اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
جزئیات پله بتنی DWG
غیر رایگان
دیدگاه ها