جزییات کانال شوتینگ

(رای شما: 0)
قطر کانال شوت زباله به تعداد طبقات، واحدهای مجتمع مسکونی و نیز فضای طراحی شده معـماری برای کانال شوت بـستـگی دارد که در اندازه های 50 و 60 سانتـی متر طراحی و اجرا می گردد. این کانال به صورت عمـودی درداخل داکت تاسیسات یا داکت مخصوص شوتینگ نصب می گردد.

ویژگی های محصول

1.قطر کانال شوت زباله به تعداد طبقات، واحدهای مجتمع مسکونی و نیز فضای طراحی شده معـماری برای کانال شوت بـستـگی دارد که در اندازه های 50 و 60 سانتـی متر طراحی و اجرا می گردد. این کانال به صورت عمـودی درداخل داکت تاسیسات یا داکت مخصوص شوتینگ نصب می گردد.
2.فضای مورد نیاز جهت نصب سیستم شوتینگ 70*70 سانتی متر می باشد. کانال های شوتینگ زباله از ورق استینلس استیل تیپ 304 مات و گالوانیزه و به شکل استوانه ای ساخته می شود.

3.این سیستم که از ورق 0.6 میلیمتر گالوانیزه و به قطر 30 سانتی متر ساخته میشود هوای درون اتاقک زباله را به بیرون هدایت می کند.

کانال کشی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
جزییات کانال شوتینگ
غیر رایگان
دیدگاه ها