جزئیات انشعاب مخروطی از کانال گرد

(رای شما: 0)
این نقشه حالات مختلف انشعاب مخروطی از کانال گرد را نشان می دهد را نشان می دهد. در هر حالت، کانال گرد ممکن است با درز طولی مستقیم یا درز طولی مارپیچ (SPIRAL) باشد.

ویژگی های محصول

1.این نقشه حالات مختلف انشعاب مخروطی از کانال گرد را نشان می دهد را نشان می دهد. در هر حالت، کانال گرد ممکن است با درز طولی مستقیم یا درز طولی مارپیچ (SPIRAL) باشد.
2.ساخت انشعاب باید طوری باشد که سطوح داخلی کانال هوا، صاف باقی بماند و از نفوذ هر گونه زایده و برجستگی به داخل کانال، اجتناب می شود.
3.انتهای انشعاب باید با ایجاد رینگ برجسته (رخ) تقویت شود.
 

 

 

 

در صورت وجود هر گونه پرسش فنی و نیاز به مشاوره، می توانید از طریق مشاوره آنلاین با کارشناسان ما در تماس باشید.

کانال کشی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
جزئیات انشعاب مخروطی از کانال گرد
غیر رایگان
دیدگاه ها