انواع تقویت اتصال عرضی در کانالهای فولادی چهارگوش (قسمت دوم)

(رای شما: 0)
1.این جدول مشخصات اتصال عرضی و تقویت آن را برای کانال های فولادی چهار گوش با درجه استحکام های مختلف نشان می دهد.

ویژگی های محصول

1.این جدول مشخصات اتصال عرضی و تقویت آن را برای کانال های فولادی چهار گوش با درجه استحکام های مختلف نشان می دهد. درجه استحکام اتصال عرضی ضریبی است که با مدول الاستیسیته و ممان اینرسی اجزای اتصال و تقویت آن متناسب است و با واحد KN.m^2 یا lb.〖in〗^2 بیان می شود.
2.برای دیدن حداقل درجه استحکام مورد نیاز اتصالات عرضی در کانال کشی با توجه به فشار کار، ابعاد و ضخامت ورق کانال، به نقشه های شماره M.D. 305-01-2 تا M.D. 305-01-6 نگاه کنید.
3.در جدول، T ضخامت ورق گیره اتصال نشان می دهد مگر اینکه غیر از آن مشخص شده باشد.
4.برای دیدن سایر مشخصات اتصالات عرضی به نقشه های شماره M.D. 305-01-9 و M.D. 305-01-10 نگاه کنید.
 

در صورت وجود هر گونه پرسش فنی و نیاز به مشاوره، می توانید از طریق مشاوره آنلاین با کارشناسان ما در تماس باشید.

کانال کشی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
انواع تقویت اتصال عرضی در کانالهای فولادی چهارگوش (قسمت دوم)
غیر رایگان
دیدگاه ها