اتصال کانال چهارگوش قائم به دیواربست و تکیه گاه کانال چهارگوش فائم

(رای شما: 0)
فاصله ی بین دو تکیه گاه متوالی در یک کانال قائم به اندازه ارتفاع یک طبقه و حداکثر دو طبقه، متناسب با مقدار بار وارده توصیه می شود. مشخصات نشان داده شده در این نقشه برای تسمه و نبشی، بر اساس 3.5 متر ارتفاع کانال با ضخامت متعارف می باشد.

ویژگی های محصول

1.کانال قائم با پهنای 600 میلیمتر را می توان مطابق شکل 1 با استفاده از بست تسمه ای به دیوار متصل کرد.
2.بست تسمه ای باید فولادی گالوانیزه باشد. اتصال بست به دیوار باید کاملا محکم و مطمئن باشد.
3.کانال های بزرگتر را می توان مطابق شکل 2 با ساتفاده از نبشی های فولادی به دیوار متصل کرد.
4.نبشی های فولادی باید بعد از جوشکاری و ساخت، گالوانیزه و یا با پوشش مقاوم در مقابل خوردگی، پوشیده شود. اتصال نبشی به دیوار باید کاملا محکم و مطمئن باشد.
5.فاصله ی بین دو تکیه گاه متوالی در یک کانال قائم به اندازه ارتفاع یک طبقه و حداکثر دو طبقه، متناسب با مقدار بار وارده توصیه می شود. مشخصات نشان داده شده در این نقشه برای تسمه و نبشی، بر اساس 3.5 متر ارتفاع کانال با ضخامت متعارف می باشد.
 

 

در صورت وجود هر گونه پرسش فنی و نیاز به مشاوره، می توانید از طریق مشاوره آنلاین با کارشناسان ما در تماس باشید.

کانال کشی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
اتصال کانال چهارگوش قائم به دیواربست و تکیه گاه کانال چهارگوش فائم
غیر رایگان
دیدگاه ها