اتصال عرضی کانالهای فولادی چهارگوش با فشار کار 125 پاسکال

(رای شما: 0)
این نقشه درجه استحکام مورد نیاز اتصال عرضی کانال های چهارگوش فولادی را برای ابعاد مختلف کانال و ضخامت ورق های مختلف در فشار استاتیکی حداکثر 125± پاسکال نشان می دهد.

ویژگی های محصول

1.این نقشه درجه استحکام مورد نیاز اتصال عرضی کانال های چهارگوش فولادی را برای ابعاد مختلف کانال و ضخامت ورق های مختلف در فشار استاتیکی حداکثر 125± پاسکال نشان می دهد. درجه استحکام اتصال عرضی ضریبی است که با مدول الاستیسیته و ممان اینرسی اجزای اتصال و تقویت آن متناسب است و با واحد KN.m^2 بیان می شود.
2.درجه استحکام اتصال عرضی در این جدول به ترتیب با حروف C,B,A… مشص شده است و عدد بعد از آن حداکثر فاصله تقویت کننده های اتصالات عرضی از یکدیگر را در طول کانال، به متر نشان می دهد. درجه استحکام با علامت A معادل KN.m^20.15 و با علامت L معادل KN.m^2 60 می باشد.
3.درجه ی استحکام نشان داده شده در این جدول، حداقل مورد نیاز در شرایط مشخص شده می باشد. در هر مورد استفاده از اتصالات عرضی با درجه استحکام بالاتر، از نظر فنی مجاز است.
 

کانال کشی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
اتصال عرضی کانالهای فولادی چهارگوش با فشار کار 125 پاسکال
غیر رایگان
دیدگاه ها