لوله کشی به واحد گرمایی یا کویل بخار

(رای شما: 0)
در این نقشه جزییات اجرای لوله کشی به دستگاه های توزیع گرما یا کویل بخار نشان داده شده است.

ویژگی های محصول

1-دیگ به همراه پمپ خطی و کلکتورهای رفت و برگشت را مورد بررسی قرار دهید.

2-مخزن دو جداره و مخزن انبساط باز را روی پایه هایی که قبال آماده نموده اید، مستقر نمایید.

3- لوله کشی رفت و برگشت مخزن انبساط باز و مخزن دو جداره را مطابق نقشه کار اجرا نمایید.

4-لوله کشی آب سرد ورودی به موتورخانه را مطابق نقشه کار اجرا نمایید.

5- لوله کشی رفت آب گرم مصرفی از مخزن دو جداره را تا نقطه خروجی موتورخانه به لوله کشی ساختمان اتصال دهید.

6- لوله برگشت آبگرم مصرفی را به همراه پمپ سیرکوالتور برگشتی، اتصاالت و شیرآلات مربوطه را به مخزن دو جداره متصل نمایید.

7-محل هایی از لوله کشی را که نیاز به شیر هواگیری و یا تخلیه دارند را اجرا نمایید.

8- تجهیزات کنترلی و نشان دهنده های دما و فشار را در محل خود مطابق نقشه اجرا نمایید.

9- تکیه گاه ها، ساپورت ها و بست های آویز را مطابق دستورالعمل انجام دهید.

10- لوله کشی موتورخانه اجرا شده را با آب و تحت فشار 5/1 برابر فشار کار سیستم تست نمایید.

11- در حین کار نکات ایمنی فردی و محیطی را رعایت نمایید.

12- دقت کنید قبل از اجرای لوله کشی، تجهیزات موتورخانه به صورت تراز نصب شده باشند.

موتورخانه بخار
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
لوله کشی به واحد گرمایی یا کویل بخار
غیر رایگان
دیدگاه ها