لوله کشی بخار به مخزن آب گرم مصرفی

(رای شما: 0)
در این نقشه جزییات اجرای لوله کشی بخار به منظور گرمایش مخزن آب گرم مصرفی نشان اده شده است.

ویژگی های محصول

نکاتی در مورد طرح لوله کشی بخار

1-قطر لوله را با توجه به افت فشار و سرعت بخار محاسبه کنید.

2-لوله ها را با شیب یکنواخت ۰٫۲۵ اینچ در ۱۰ فوت طول در جهت جریان بخار شیب دهید. اگر نمی توانید لوله ها را در جهت جریان بخار شیب دهید.

3-برای جلوگیری از اتلاف حرارت غیرضروری، لوله ها را کاملا عایق کنید.

4-برای اجتناب از پدیدۀ ضربۀ قوچ، کاهش کیفیت بخار، و کاهش قابلیت انتقال حرارت بهتر است کندانسیت تولیدی در اثر اتلاف حرارت در سیستم توزیع را در اولین فرصت تخلیه کنید. برای تمام نقاط تحتانی سیستم لوله کشی و نقاط تخلیۀ طبیعی (از قبیل انتهای خطوط اصلی، پایین رایزرها، قبل از شیرهای تنظیم فشار و شیرهای کنترلی و شیرهای قطع و وصل، زانوها و اتصالات انبساط گیر) ساقۀ تخلیه در نظر بگیرید. در خط لوله ای که به صورت افقی و بدون تخلیۀ طبیعی اجزاء می شود، هنگامی که لوله در جهت جریان بخار شیب داشته باشد حداکثر فاصلۀ بین دو ساقه تخلیه را ۳۰۰ فوت فرض کنید.

موتور خانه بخار
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
لوله کشی بخار به مخزن آب گرم مصرفی
غیر رایگان
دیدگاه ها