جزئیات چاله کندانس و چاه شماره 2 در موتورخانه

(رای شما: 0)
در این نقشه جزئیات چاله کندانس و چاه شماره در موتورخانه نمایش داده می شود.

ویژگی های محصول

۱-بنا به بند ۵-۷-۳-۳ استاندارد ملی جهت تامین ابعاد مشخص شده در این بند باید عمق چاهک حداقل ۱۴۰ سانتیمتر باشد.

۲- بنا به بند ۶-۲-۱ راههای دسترسی به موتورخانه و ورودیها باید حداقل ۸/۱ متر ارتفاع داشته باشد.

۳- بنا به بند ۶-۳-۲-۱ موتورخانه حداکثر ابعاد را داشته باشد تا :

      الف ) فضای دسترسی به قطعات متحرک بیش از ۵۰ سانتیمتر باشد .

      ب) فضای باز جلوی تابلوها بیش از ۷۰ سانتیمتر باشد .

      ج ) دسترسی تمامی تابلوها و قطعات به سهولت انجام گیرد .

۴ – بنا به بند ۶-۳-۲-۲ در تمامی محلهای تردد و کارکرد سکوی موتورخانه، حداقل ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر باشد که این ارتفاع از سطح زیرین نقاط سقف اندازه گیری می شود که جهت تامین این فضا و فضای بالاسری چاه آسانسور باید از کف آخرین طبقه تا زیر سقف موتورخانه حداقل ۶ متر باشد.

۵-لازم به توضیح است که ابعاد چاه آسانسور مورد نیاز برای ساختمان های مسکونی حداقل ۴ نفره باشد تا فضای جان پناه روی کابین تامین شود.

موتور خانه بخار
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
جزئیات چاله کندانس و چاه شماره 2 در موتورخانه
غیر رایگان
دیدگاه ها