تخلیه کندانسینگ یونیت اصلی بخار به لوله برگشت هم تراز با لوله بخار

(رای شما: 0)
این نقشه، دیاگرام تخلیه ی کندانسیت لوله اصلی بخار به لوله برگشت هم تراز با لوله بخار را در وضعیت عادی کار سیستم نشان می دهد.

ویژگی های محصول

1.این نقشه، دیاگرام تخلیه ی کندانسیت لوله اصلی بخار به لوله برگشت هم تراز با لوله بخار را در وضعیت عادی کار سیستم نشان می دهد.

2.این دیاگرام در راه اندازی اولیه سیستم که فشار و دمای بخار در لوله اصلی هنوز به میزان مورد نظر نرسیده است کاربرد ندارد.

3.این دیاگرام در سیستم هایی کاربرد دارد که راه اندازی سیستم با روش دستی انجام گیرد و کندانسیت ایجاد شده در شروع راه اندازی، با بازنمودن شیر های تخلیه مناسب به بیرون تخلیه شود.

4.در طرفین تله های بخار، باید اتصال بازشو برای بازکردن تله بخار پیش بینی شود.

 

در صورت وجود هر گونه پرسش فنی و نیاز به مشاوره، می توانید از طریق مشاوره آنلاین با کارشناسان ما در تماس باشید.

موتورخانه بخار
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
تخلیه کندانسینگ یونیت اصلی بخار به لوله برگشت هم تراز با لوله بخار
غیر رایگان
دیدگاه ها