جزییات اجرای کوپلینگ آتش نشانی در خارج از ساختمان

(رای شما: 0)
در این نقشه جزییات اجرای کوپلینگ آتش نشانی در خارج از ساختمان نشان داده شده است.

ویژگی های محصول

1- در ساختمان های به ارتفاع سه طبقه روی پیلوت اجرای سیستم آب آتش نشانی با لوله به قطر 5/1 اینچ و نصب جعبه آتش نشانی به صورت یک طبقه در میان شروع از همکف می باشد.

2-متعلقات جبه آتش نشانیف والو وکوپلینگ 1 اینچ و هوزریل با لوله لاستیکی فشار قوی و سرنازل شیر دار سه حالته می باشد.

3-سیستم لوله کشی آب آتش نشانی سالن های اجتماعات، انبارها، واحد های تجاری و صنعتی زیر نظر کارشناسان آتش نشانی انجام شود نصب جعبه F جنب در و خارج از ساخت با متعلقات لوله نواری و داخل سالن ها با متعلقات لوله لاستیکی فشار قوی و هوزریل صورت گیرد حداکثر فاصله جعبه F از یکدیگر سی متر. (نصب جعبه F با متعلقات لوله نواری، داخل سالن بر حسب نشر کارشناسی آتش نشانی)

4-امتداد لوله اصلی آب نشانی از پشت بام تا پائین ترین ارتفاع ساختمان (کد روی فونداسیون) و اتصال آن به آب شهر و منبع ذخیره هوایی آب آتش نشانی مستقر در پشت بام ضروری است سایز لوله اصلی و ظرفیت منبع نظر کارشناس آتش نشانی و دبی خروجی برای مدت 10 دقیقه تا زمان رسیدن نیروی عملیاتی آتش نشانی در نظر گرفته می شود و در نظر گرفتن پمپ با رله اتوماتیک جهت تامین حداقل 3 اتمسفر فشار برای هر یک از سر نازل ها.

5-انبارها، واحدهای صنعتی، تولیدی ضروری است مجهز به استخر آب با ظرفیت متناسب با محل و چاه و سیستم پمپاژ با رله اتوماتیک باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطراری جهت مواقع ضروری و قطع برق (زیر نظر کارشناس آتش نشانی).

6- هیدرانت آتش نشانی (شیر ایستاده آتش نشانی) برای مجتمع های مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری زیر نظر کارشناس آتش نشانی مشخص می گردد.

7-سیستم آب افشان اتوماتیکی دستی (سیستم اسپرینکلر) زیر نظر کارشناسان آتش نشانی مشخص می گردد.

8-سیستم لوله کشی آب آتش نشانی به صورت خشک زیر نظر کارشناسان آتش نشانی مشخص می گردد.

اطفای حریق نقشه اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
جزییات اجرای کوپلینگ آتش نشانی در خارج از ساختمان
غیر رایگان
دیدگاه ها