جزییات منبع ذخیره ی آب آتش نشانی 2

(رای شما: 0)
منابع ذخیره آب آتش نشانی یکی از عناصر اصلی و اساسی آتش نشانی هستند زیرا آب یکی از متداول ترین عامل خاموش کننده  می باشد.

ویژگی های محصول

منابع ذخیره آب آتش نشانی :

منابع ذخیره آب آتش نشانی یکی از عناصر اصلی و اساسی آتش نشانی هستند زیرا آب یکی از متداول ترین عامل خاموش کننده  می باشد.

اصول کارکرد منابع ذخیره آب آتش نشانی:

پس ازانتخاب منبع ذخیره آب آتش نشانی برحسب ظرفیت واستقرار آن باید ابتدا آب ورودی از کنتور آب را به مخزن ذخیره آب (شیر فلوتر) متصل می کنیم و یک شیر به خروجی منبع ذخیره آب وصل می کنیم وبدین ترتیب پمپ ،عمل آب رسانی انجام می دهد.

کاربرد منابع ذخیره آب آتش نشانی:

کاربرد منابع ذخیره آب آتش نشانی در آپارتمان ها - برج های مسکونی - تجاری - هتل ها - استخرها - کارخانجات - بیمارستان ها و دانشگاه ها برحسب ضرورت وبر مبنای مقدار نیاز تولید وعرضه می شود.

محاسبه ظرفیت منابع ذخیره آب آتش نشانی:

برای محاسبه ظرفیت منابع ذخیره آب آتش نشانی کافیست عدد دبی بدست آمده پمپ را در عدد 30 ضرب می کنیم

.تا ظرفیت منبع ذخیره آب آتش نشانی برحسب گالن بدست آید

.دبی:دبی یک جعبه آتش نشانی درحال کارمعادل50 گالن بردقیقه می باشد

Q(GPM)=50*N  باتوجه به تعداد جعبه های موجود درساختمان دبی پمپ برابر است با

N =تعداد جعبه های آتش نشانی می باشد.

اطفای حریق نقشه ی اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
جزییات منبع ذخیره ی آب آتش نشانی 2
غیر رایگان
دیدگاه ها