جزییات منبع ذخیره ی آب آتش نشانی 1

(رای شما: 0)
در این نقشه جزییات اجرایی و نکات فنی در مورد منابع ذخیره آب آتش نشانی نشان داده شده است.

ویژگی های محصول

نکات فنی در مورد منابع ذخیره آب آتش نشانی:

1-منابع ذخیره آب آتش نشانی باید در نزدیک ترین فاصله از پمپ های آتش نشانی نصب شود.

2-جهت جلوگیری ازراکد ماندن آب درمنابع ذخیره آب آتش نشانی و محدودیت فضایی توصیه می شود حجم منبع ذخیره آب آتش نشانی به حجم منبع ذخیره آب شرب اضافه شود.

3-منابع ذخیره آب آتش نشانی درجایی باید نصب شود که در برابر سرما محفوظ باشد.

4-منابع ذخیره آب آتش نشانی درجایی نصب شود که امکان تعویض هوا باشد.

5- منابع ذخیره آب آتش نشانی درجایی نصب شودکه درآنجا کف شوی داشته باشد.

6-منابع ذخیره آب آتش نشانی در جایی نصب شودکه دراطراف آن به اندازه لازم فضای کافی داشته ، تا بتوان بطور ادواری بازدید کرد.

7-نصب شیر فلوتر جهت پرکردن منبع الزامیست.

اطفای حریق نقشه ی اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
جزییات منبع ذخیره ی آب آتش نشانی 1
غیر رایگان
دیدگاه ها