جزییات نصب دمپر آتش در مجاورت جدار آتش

(رای شما: 0)
در این نقشه نکات اجرایی و جزییات نصب دمپر آتش در مجاورت جدار آتش نشان داده شده است.

ویژگی های محصول

1.زمان مقاومت دمپر آتش در برابر حریق(RATING) باید با زمان مقاومت جدار منطقه آتش در برابر حریق، برابر یا بیشتر از آن باشد. این زمان معمولا بین 1.5 تا 4 ساعت است.

2.دمپر آتش باید متناسب با وضعیت کانالی که دمپر روی آن نصب می شود(افقی یا قائم)، انتخاب شود.

3.موثر ترین حالت نصب دمپر آتش طوری است که دمپر آتش در مرکز جدار قرار گیرد. اگر به هر علت امکان نصب دمپر در روی جداره ی منطقه ی آتش ممن نباشد، دمپر آتش باید در کمترین فاصله نسبت به جدار نصب شود. در این حالت باید یک کانال رابط از نوع فولادی با زمان مقاومتی برابر با زمان مقاومتی دمپر آتش در برابر حریق، بین دمپر آتش و جدار منطقه آتش، مطابق شکل نصب گردد.

4.نبش های حائل باید کاملا به جدار منطقه ی آتش چسبیده و با اتصال مطمئنی به کانال رابط محکم شوند.

اطفای حریق نقشه اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
جزییات نصب دمپر آتش در مجاورت جدار آتش
غیر رایگان
دیدگاه ها