جزییات نصب دمپر آتش روی جدار آتش

(رای شما: 0)
در عبور کانال هوا از جداره های یک منطقه آتش (دیوار، کف، سقف)که برای زمان مقاومت معینی در برابر آتش طراحی شده است و هر جا که در طرح معین شده باشد، باید روی کانال هوا دمپر آتش نصب شود.

ویژگی های محصول

1.در عبور کانال هوا از جداره های یک منطقه آتش (دیوار، کف، سقف)که برای زمان مقاومت معینی در برابر آتش طراحی شده است و هر جا که در طرح معین شده باشد، باید روی کانال هوا دمپر آتش نصب شود.

2.دمپر آتش از هر نوعی که باشد معمولا در داخل غلاف(پوسته) فولادی قرار دارد. نحوه ی نصب دمپر آتش در جدار منطقه آتش در این شکل نشان داده شده است.

3.دمپر آتش باید متناسب با وضعیت کانالی که دمپر روی آن نصب می شود(افقی یا قائم)، انتخاب شود.

4.در حالت استفاد از دمپر مشترک آتش و دود، اگر درزبندی بین دمپر و جدار جداکننده، برای جلوگیری از نشت دود، ضروری باشد، انجام این کار و نوع مواد درزبندی باید با تایید سازنده دمپر انتخاب و انجام گیرد.

اطفای حریق نقشه ی اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
چزئیات نصب دمپر آتش روی جدار آتش
غیر رایگان
دیدگاه ها