مانع برگشت جریان در نقطه اتصال شلنگ به شبکه لوله کشی آب آشامیدنی

(رای شما: 0)
این نقشه شکل شماتیک نوعی مانع برگشت جریان شامل یک شیر یک طرفه و یک خلاءشکن، مخصوص نصب روی شیر های قابل اتصال به شلنگ را نشان می دهد.

ویژگی های محصول

1.این نقشه شکل شماتیک نوعی مانع برگشت جریان شامل یک شیر یک طرفه و یک خلاءشکن، مخصوص نصب روی شیر های قابل اتصال به شلنگ را نشان می دهد.

2.این وسیله باید کاملا قائم و رو به پایین نصب گردد. شلنگ به دهانه ی خروجی این وسیله نصب می شود.

3.در حالت نرمال قطعه ی B راه ورود هوا را کاملا بسته نگه می دارد و هیچ نشت آب از آن مسیر نباید وجود داشته باشد. در صورت ایجاد مکش سیفونی در شبکه آب آشامیدنی و کاهش فشار C و پایین تر از فشار اتمسفر قطعه ی B بالا رفته و دهانه ی ورود هوا را کاملا می بندد و فشار در سمت شلنگ اتمسفریک می شود.

4. این وسیله نباید در معرض فشار معکوس مداوم قرار گیرد.

گرمایش موتورخانه بویلر نقشه اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
مانع برگشت جریان در نقطه اتصال شلنگ به شبکه لوله کشی آب آشامیدنی
غیر رایگان
دیدگاه ها