مانع برگشت جریان از نوع فاصله هوائی در مخزن ذخیره آب آشامیدنی

(رای شما: 0)
انواع مانع برگشت جریان، برای حفاظت از شبکه ی لوله کشی آب آشامیدنی، به کار می رود.

ویژگی های محصول

1.انواع مانع برگشت جریان، برای حفاظت از شبکه ی لوله کشی آب آشامیدنی، به کار می رود.

2. فاصله هوایی(AIR GAP) یکی از انواع مانع برگشت جریان است، که رابطه ی مستقیم آب ورودی از شبکه آب آشامیدنی و شبکه لوله کشی دیگر(مصرف) را قطع می کند(FLASH TANK).

3.فاصله ی هوایی در هر حالتی که شبکه ی لوله کشی دیگری از شبکه ی آب آشامیدنی تغذیه می شود کاربرد دارد از جمله موارد زیر:

-ورود آب به مخزن ذخیره

-ورود آب به تاسیسات گرمایی یا سرمایی(دیگ آب گرم، مخزن انبساط و ...)

-ورود آب به شبکه ی لوله کشی بخار(دیگ بخار)

-ورود آب به مخزن شست و شوی توالت

گرمایش موتورخانه بویلر نقشه اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
مانع برگشت جریان از نوع فاصله هوائی در مخزن ذخیره آب آشامیدنی
غیر رایگان
دیدگاه ها