جزییات اجرای دیزل پمپ

(رای شما: 0)
در این نقشه نکات نصب و جزییات اجرای دیزل پمپ ها نشان داده شده است.

ویژگی های محصول

پمپ هایی که نیروی محرکه آن از طریق یک موتور دیزل تأمین می شود دیزل پمپ نام دارند. 

در این نقشه نکات نصب و جزییات اجرای دیزل پمپ ها نشان داده شده است.

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

موتور خانه گرمایش نقشه ی اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان
۲,۰۰۰ تومان
دیدگاه ها