بسته جزئیات باز شوی سقف شیبدار با پوشش های مختلف

(رای شما: 0)
نقشه های اجرایی - معماری - المان های معماری - بام - بام شیبدار - بسته ی جزئیات باز شوی سقف شیبدار با پوشش های مختلف

ویژگی های محصول

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

بام بام شیبدار باز شو
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
جزئیات باز شوی سقف های شیبدار با پوشش ورق های آردواز
غیر رایگان
جزئیات باز شوی سقف های شیبدار با پوشش ورق موجدار گالوانیزه
غیر رایگان
جزئیات باز شوی سقف های شیبدار با پوشش ورق موجدار آزبستی
غیر رایگان
جزئیات باز شوی سقف های شیبدار با پوشش ساندویچ پانل
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو