جزئیات اجزایی تایل موزائیکی فلزی

(رای شما: 0)
نقشه های اجرایی - مصالح نوین - معماری - تایل موزائیکی فلزی - جزئیات اجزایی تایل موزائیکی فلزی

ویژگی های محصول

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

معماری مصالح نوین نقشه های اجرایی تایل های موزائیکی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
جزئیات اجزایی تایل موزائیکی فلزی
رایگان
دیدگاه ها

دیده شو