بسته ی جزئیات اجرایی دیوار بلوک بتنی

(رای شما: 0)
نقشه های اجرایی - معماری - المان های معماری - دیوار - بلوک بتنی - جزئیات اجرایی دیوار بلوک بتنی

ویژگی های محصول

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

پیشنهاد ویژه:

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۲۸,۰۰۰ تومان
اتصال کنج دیوار بلوک بتنی بار بر مسلح
غیر رایگان
اتصال دیوار بلوک بتنی با کرسی چینیجزئیات ازاره ی سنگی
غیر رایگان
اتصال دیوار بلوک بتنی با کرسی چینی جزئیات ازاره ی سنگی
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی غیر بار بر غیر مسلح با پوشش نهایی آجر
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی غیر بار بر غیر مسلح با پوشش نهایی اندود
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی غیر مسلح با پوشش نهایی چوب
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی غیر بار بر غیر مسلح بدون پوشش نهایی
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی غیر بار بر غیر مسلح با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی غیر بار بر غیر مسلح با پوشش سنگ پلاک
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی غیر بار بر با پوشش نهایی آجر
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش نهایی اندود گچ
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی باربر مسلح با پوشش کاشی یا سرامیک
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی بار بر مسلح بدون پوشش نهایی
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی بار بر مسلح بدون پوشش نهایی
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی بار بر مسلح با پوشش نهایی چوب
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی بار بر مسلح با پوشش نهایی اندود سیمان
غیر رایگان
دیوار بلوک بتنی بار بر غیر مسلح با پوشش سنگ پلاک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو