بسته ی جزئیات داکت های تاسیساتی

(رای شما: 0)
نقشه های اجرایی - معماری - المان های معماری - الحاقات معماری - تاسیسات - داکت تاسیساتی - جزئیات داکت های تاسیساتی

ویژگی های محصول

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۱۲,۰۰۰ تومان
کانال تاسیساتی بتنی
غیر رایگان
کانال تاسیساتی آجری
غیر رایگان
جزئیات عبور کانال تاسیسات در دیوار های آجری
غیر رایگان
کانال تاسیساتی با صفحات پیش ساخته
غیر رایگان
محل عبور لوله های تاسیساتی
غیر رایگان
جزئیات دست انداز باز شوی تاسیساتی
غیر رایگان
لوله ی تاسیساتی در دیوار
غیر رایگان
جزئیات پریز برق در کف و دیوار
غیر رایگان
جزئیات لوله های آبرو ( جزئیات اتصال ناودان به دیوار)
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو