بسته ی جزئیات دست انداز در بام

(رای شما: 0)
نقشه های اجرایی - معماری - المان های معماری - بام - بام تخت - جزئیات درز انبساط در بام

ویژگی های محصول

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۱۲,۰۰۰ تومان
جزئیات حفاظ فلزی
غیر رایگان
جزئیات حفاظ آجری
غیر رایگان
جزئیات دست انداز و دیوار های فلزی عایق دار
غیر رایگان
جزئیات دست انداز بلوک بتنی با در پوش از جنس های مختلف
غیر رایگان
جزئیات دست انداز آجری بام با درپوش هایی از جنس های مختلف
غیر رایگان
جزئیات دست انداز بام
غیر رایگان
جزئیات دست انداز بادرپوش فلزی
غیر رایگان
جزئیات دست انداز با درپوش سنگی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو