بسته ی جزئیات اجرایی (14) پله

(رای شما: 0)
نقشه های اجرایی - معماری - المان های معماری - الحاقات معماری - پله - جزئیات اجرایی پله

ویژگی های محصول

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۲۰,۰۰۰ تومان
مقطع طولی پله و پاگرد
غیر رایگان
مقطع باکس پله
غیر رایگان
جزئیات پله ی همکف با اسکلت فلزی
غیر رایگان
مقطع پله ی اسپیرال
غیر رایگان
اتصال پله ی طاق ضربی به همکف با پوشش سنگ
غیر رایگان
جزئیات راه پله
غیر رایگان
جزئیات پله
غیر رایگان
دست انداز فلزی
غیر رایگان
دست انداز بتنی
غیر رایگان
دست انداز آجری با درپوش چوبی جهت فضای داخلی
غیر رایگان
دست انداز آجری با در پوش بتنی
غیر رایگان
پله ی موزائیکی پیش ساخته
غیر رایگان
جزئیات اتصال بالایی پله ی طاق ضربی -پله با پوشش سنگ
غیر رایگان
جزئیات اتصال بالایی پله ی طاق ضربی -پله با پوشش موزائیک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو