بسته جزئیات اجرائی (4) پله با ساختار طاق ضربی

(رای شما: 0)
نقشه های اجرایی - معماری - المان های معماری - الحاقات معماری - پله - جزئیات اجرائی پله ی طاق ضربی

ویژگی های محصول

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۸,۰۰۰ تومان
اتصال پله ی طاق ضربی به همکف با پوشش سنگ
غیر رایگان
جزئیات اتصال پله ی طاق ضربی به همکف- پله با پوشش موزائیک
غیر رایگان
جزئیات اتصال بالایی پله ی طاق ضربی -پله با پوشش سنگ
غیر رایگان
جزئیات اتصال بالایی پله ی طاق ضربی -پله با پوشش موزائیک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو