بسته جزئیات اجرایی (10) پله با ساختار بتنی

(رای شما: 0)
نقشه ی اجرایی - معماری - المان های معماری - الحاقات معماری - پله - جزئیات اجرایی پله ی بتنی

ویژگی های محصول

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات اتصال پاگرد پله ی بتنی با دیوار جانبی
غیر رایگان
جزئیات اتصال پاگرد پله ی بتنی با دیوار جانبی سنگی
غیر رایگان
جزئیات اتصال پله ی بتنی به همکف پله با پوشش موزائیک
غیر رایگان
جزئیات پله ی بتنی محوطه- پله بدون پوشش نهایی
غیر رایگان
جزئیات پله ی بتنی
غیر رایگان
جزئیات اتصال بالایی پله ی بتنی با پوشش سنگ
غیر رایگان
جزئیات اتصال بالایی پله ی بتنی با پوشش موزائیک
غیر رایگان
جزئیات اتصال پله ی بتنی به همکف با پوشش سنگ
غیر رایگان
جزئیات اتصال بالایی پله ی بتنی پله با پوشش موزائیک
غیر رایگان
جزئیات اتصال بالایی پله ی بتنی پله با پوشش سنگ
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو