جزئیات (7) اتصال پاگرد با دیوار جانبی

(رای شما: 0)
نقشه های اجرایی - معماری - المان های معماری - الحاقات معماری - پله - پاگرد - اتصال پاگرد به دیوار جانبی

ویژگی های محصول

این بخش حاوی 7 نقشه ی اجرایی مجزا از اتصال پاگرد پله با ساختار گوناگون به دیوار سنگی، آجری و بلوکی مجاور می باشد.

ویژگی های  نقشه های اجرایی  در کارگشا

-ارائه فایل نقشه ها با فرمت  DWG  و سازگار با اکثر نرم افزار های مهندسی

-کلیه فایلها دارای لایه بندی کاربردی و تخصصی  تعریف شده هستند  که سهولت استفاده از فایل ها را میسر می سازد.

-طبقه بندی موضوعی نقشه ها  بر اساس نوع مصالح، کاربرد و محل استفاده

-فایل های ارائه شده در هر زمینه موضوعی بطور تخصصی توسط مهندسین مجرب بررسی شده و بدور از زوائد حجیم و بی مورد ، با جزییات فنی ضروریتکمیل شده اند.

-درمواردی بر حسب نیاز ، بسته های کاربردی از چند فایل با موضوع مرتبط ارائه شده است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۱۴,۰۰۰ تومان
مقطع طولی پله و پاگرد
غیر رایگان
جزئیات اتصال پاگرد پله ی بتنی با دیوار جانبی
غیر رایگان
جزئیات اتصال پاگرد پله ی بتنی با دیوار جانبی سنگی
غیر رایگان
جزئیات اتصال پاگرد پله ضربی با دیوار جانبی ضربی
غیر رایگان
جزئیات اتصال پاگرد پله با ساختار فلزی
غیر رایگان
جزئیات اتصال پاگرد بتنی با دیوار جانبی آجری
غیر رایگان
اتصال پاگرد پله با ساختار فلزی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو