تعاون و کارآفرینی

ایده دپارتمان تعاون و کارآفرینی از کجا و در چه زمانی خلق شد؟ (1) در پاسخ به چه نیازی یا چه نیازهایی؟ (2)

1- در راستای تحقق سیاست ها و تحقق برنامه های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و افزایش سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی با تمرکز بر صنعت ساختمان به ویژه تعاونی های مسکن (قبل از تشکیل، هنگام تشکیل و پس از آن) در مسیر بهینه سازی روابط انسانی و سازندگی مسکن و محیط زیست روستایی و شهری

2- دپارتمان تعاون و کارآفرینی قصد دارد به نیازهای علمی و فنی تعاونی های مسکن بهترین و مناسب ترین پاسخ ها را به منظور بهینه سازی روابط انسانی و کیفی سازی تولید و عرضه مسکن ارائه نماید.