مزایده و مناقصه

در دپارتمان مزایده و مناقصه کارگشا اطلاعات و اخبار جدید و مفید بخش مزایدات و مناقصات، با شما عزیزان به اشتراک گذاشته می شود و به منظور ارائه هرچه کامل ­تر خدمات ساختمانی از ابتدا تا انتها، کارگروهی جهت برگزاری مناقصه تشکیل شده است. این بخش از سامانه در حقیقت پاسخگوی نیاز کارفرمایان (مناقصه گزاران) و مشتریان (مناقصه گران) است که با ایجاد امکانات مرتبط، زمینه را برای تحقق اهداف از جهت ترویج، تسهیل، تسریع و اصلاح فرآیندهای برگزاری مناقصات، مزایدات و حراج ها فراهم نموده است.