متره و برآورد

مفهوم متره و برآورد تقریباً یکی از آشناترین مفاهیم پایه در انجام فعالیت های ساخت و ساز می باشد. متره عبارت است از محاسبه کلیه مقادیر مصالح، حمل مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و نیروی انسانی که در اجرای یک پروژه به آن نیاز می باشد. برآورد نیز عبارت است از محاسبه بار مالی متره، براساس قیمت ها و هزینه های متصور برای هر یک از فعالیت های اجرایی که مقادیر آن از طریق متره محاسبه و مشخص گردیده است.
کارگشا با ساماندهی اطلاعات و تجارب موجود در این حوزه، توانسته است امکان تهیه متره و برآورد کلیه پروژه های در دست اجرا و یا در شرف تصمیم گیری را به نحوی مهیا سازد که حتی کاربران فاقد تحصیلات آکادمیک هم بتوانند با سرعت و دقت قابل قبولی این نیاز را مرتفع نمایند.
در این بخش اطلاعات پایه، روش های تهیه و تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی به کاربران عزیز ارائه می گردد.