سازه

دپارتمان سازه با هدف ارتقاء و به روز رسانی اطلاعات تخصصی و اجرایی کلیه مهندسان و مجریان این بخش اصلی ساختمان است. فعالیت های دپارتمان سازه به گونه ای تنظیم شده تا نیاز تمامی افراد فعال در صنعت ساختمان کشور هم چون دانشجویان تمامی مقاطع، داوطلبین آزاد موسسات آموزشی، اساتید دانشگاهی و موسسات خصوصی، سرمایه گذاران در صنعت ساختمان، مهندسین محاسب، شرکت های مهندسین مشاور، پیمان کاران و مهندسین ناظر و کنترل کیفیت را تامین نمایند.