شهرسازی

مشکلات محیط زیستی، ترافیک، آلودگی هوا، عدم بهره لازم از اوقات فراغت، افزایش هزینه های زندگی، جرم و جنایت و... بخشی از مشکلات زندگی شهری محسوب می شوند و پیامدهای اقتصادی، روحی و جسمی این مشکلات تنها گریبانگیر افراد خاص نشده و همه افراد را تحت تاثیر قرار داده است.

دپارتمان شهرسازی سامانه کارگشا ایجاد شهر هوشمند را راهکار اصلی برون رفت از معضلات موجود شهری می داند و با این رویکرد به ارائه خدمات می پردازد.