چشم انداز و ماموریت


چشم انداز:

تبدیل  شدن به یک حلقه از زنجیره ارزش صنعت ساختمان و شهرسازی

بیانیه ماموریت:

کارگشا با ارائه مناسب ترین روش در خدمات صنعت ساختمان و شهرسازی با پایبندی به اصول، رسالت خود را در بهینه سازی زمان، هزینه و کیفیت می داند.

ارزشها:

خلق ارزش برای مشتریان

پشتیبانی دلسوزانه

پاسخگویی صادقانه

پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای

تعامل برد برد برای همه ذینفعان

تعامل و مشارکت بر مجموعه اهداف

فرهنگ یادگیرنده و یاد دهنده

ارتقاء سطح علمی

خط مشی:

پیروی از Best Practices

انطباق بر استاندارد های بین المللی ISO  و EFQM

user حجت فرهانیان

استانداردها شهرها را هوشمند میسازند.
شعار سازمان جهانی استاندارد

kargosha کارگشا

با سلام و احترام
ممنون از شعار و نظرتون.

دیدگاه ها