9 ایده جدید معماری منظر برای فضاهای عمومی بیشتر بخوانید
۱۴ آبان ۱۳۹۷

9 ایده جدید معماری منظر برای فضاهای عمومی

مدیریت طرح و عملکردهای آن بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

مدیریت طرح و عملکردهای آن

استاندارد PMBOK چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

استاندارد PMBOK چیست؟

مدیریت شهری در آستانه ی تحولی بزرگ بیشتر بخوانید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت شهری در آستانه ی تحولی بزرگ

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه دریافت گواهینامه PgMP:

  • ۱
  • از ۱