چرخه PDCA در پروژه ها بیشتر بخوانید
۴ بهمن ۱۳۹۷

چرخه PDCA در پروژه ها

گزارشات مدیریتی کنترل پروژه بیشتر بخوانید
۸ دی ۱۳۹۷

گزارشات مدیریتی کنترل پروژه

تخصص کنترل پروژه چیست؟ بیشتر بخوانید
۵ دی ۱۳۹۷

تخصص کنترل پروژه چیست؟

استاندارد PMBOK چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

استاندارد PMBOK چیست؟

مدیریت تدارکات پروژه و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th بیشتر بخوانید
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت تدارکات پروژه و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ارتباطات پروژه از دیدگاه PMBOK 6th بیشتر بخوانید
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ارتباطات پروژه از دیدگاه PMBOK 6th

مدیریت زمان پروژه در PMBOK6th بیشتر بخوانید
۷ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت زمان پروژه در PMBOK6th

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان بیشتر بخوانید
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-SP

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه CAMP

  • ۱
  • از ۱