اینوتکس، دورهمی اهالی ایده های ناب بیشتر بخوانید
۱۷ تیر ۱۳۹۷

اینوتکس، دورهمی اهالی ایده های ناب

چالش های هوشمندسازی تهران بیشتر بخوانید
۶ تیر ۱۳۹۷

چالش های هوشمندسازی تهران

امواج الکترومغناطیسی و راهکارهای ایمن سازی ساختمان های مختلف بیشتر بخوانید
۲ خرداد ۱۳۹۷

امواج الکترومغناطیسی و راهکارهای ایمن سازی ساختمان های مختلف

نقش استارتاپ ها در هوشمندسازی شهر بیشتر بخوانید
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

نقش استارتاپ ها در هوشمندسازی شهر

پیش به سوی اقتصاد هوشمند در سال جدید بیشتر بخوانید
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

پیش به سوی اقتصاد هوشمند در سال جدید

مدیریت شهری در آستانه ی تحولی بزرگ بیشتر بخوانید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت شهری در آستانه ی تحولی بزرگ

محیط زیست هوشمند و نقش مردم بیشتر بخوانید
۲ اسفند ۱۳۹۶

محیط زیست هوشمند و نقش مردم

شهر هوشمند شهروند هوشمند می خواهد بیشتر بخوانید
۲۸ بهمن ۱۳۹۶

شهر هوشمند شهروند هوشمند می خواهد

شهروندان اولویت اول شهرهای هوشمند بیشتر بخوانید
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

شهروندان اولویت اول شهرهای هوشمند

پلتفرم شهر هوشمند بیشتر بخوانید
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

پلتفرم شهر هوشمند

معرفی چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن علمی انرژی ایران   بیشتر بخوانید
۷ بهمن ۱۳۹۶

معرفی چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن علمی انرژی ایران  

5G به کمک شهرداری ها می آید بیشتر بخوانید
۵ بهمن ۱۳۹۶

5G به کمک شهرداری ها می آید