معرفی و نحوه عملکرد ماشین های حفر تمام مقطع تونل بیشتر بخوانید
۲۳ آبان ۱۳۹۷

معرفی و نحوه عملکرد ماشین های حفر تمام مقطع تونل

تعریف و نحوه تخصیص منابع در نرم افزار MSP بیشتر بخوانید
۶ فروردین ۱۳۹۷

تعریف و نحوه تخصیص منابع در نرم افزار MSP

مدیریت منابع پروژه و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th بیشتر بخوانید
۹ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت منابع پروژه و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th

  • ۱
  • از ۱