طراحی ساختمان فولادی، سیستم های مقاوم بار برجانبی

دراکثرسازه ها به کارگیری سیستم سازه ای و اینکه از چه نوع سیستم سازه ای جهت مقابله با بارهای جانبی استفاده شود متاثر از نیاز هاییست که در پلان معماری می باشد بدین معنا که جهت برآورده کردن نیاز های معماری به لحاظ دسترسی ها ، بازشو ها ، سطوح بدون مانع می بایست از سیستمی استفاده کرد که نیاز های نامبرده شده را برآورده سازد.

طراحی ساختمان فولادی، پلان معماری و قوانین شهر سازی

اولین گام برای خلق هر بنا وجود یک نیاز می باشد نیازی که عامل توسعه شهر نشینی و پیدایش سازه های بلند مرتبه شده است. این نیاز توسط کارفرمایان با مهندسین مشاور حوزه طراحی معماری مطرح و ماحصل این جلسات ترسیم نقشه های معماری که حاوی نیازهای مالک از منظر احجام ، ابعاد و فضا های درخواستی که با رعایت قوانین شهرسازی جاری همراه است، می باشد.

بهینه سازی به روش اجسام برخورد کننده استاندارد

بهینه سازی یا optimization اشاره به مطالعه مسائلی دارد که محقق یا طراح قصد کمینه کردن یا بیشینه کردن یا به طور عمومی بهینه کردن یک تابع را با انتخاب سیستماتیک مقادیر مشخصی از یک مجموعه مقادیر را دارد.

مقاومت نهایی دیوار برشی فولادی ویژه

مقاومت نهایی دیوار برشی فولادی ویژه در حالت های مختلف اتصالات تیر به ستون قاب مرزی با استفاده از تحلیل پلاستیک در این مقاله بررسی می شود. و همچنین مکانیزم پلاستیک طبقه نرم و مکانیزم پلاستیک مطلوب در قاب های چند طبقه مسلح شده به دیوار برشی فولادی بررسی می گردد.

محل بهینه قرارگیری مهاربازوهای دوبل در ساختمان های بلند مرتبه

سیسستمی که در بسیاری از ساختمان های بلند برای کاهش دریفت استفاده می شود، سیستم هسته و مهاربازو است. در ارتفاع یک ساختمان بلند ممکن است از یک، دو و یا چند مهاربازو استفاده شود. در حالتی که از دو مهاربازو استفاده می شود می بایست طبقات استقرار آن ها برای دستیابی به یک طرح بهینه مشخص شود. در این مقاله به بررسی طبقاتی که می بایست مهاربازو ها در آن استقرار یابند تا کمترین دریفت حاصل شود پرداخته می شود.

رفتار عمومی دیوار های برشی فولادی ویژه

در این مقاله به کاربرد های بین المللی و نمونه پروژه های دیوار برشی فولادی ویژه سخت نشده پرداخته شده است. پس از آن رفتار کلی دیوار های برشی فولادی مورد بررسی قرار گرفته است.

ساختمان های بلندمرتبه، محل بهینه قرارگیری مهاربازوی تک

یکی از سیستم های کارامد مور استفاده در ساختمان های بلند استفاده از سیستم هسته و مهاربازو است. مسئله مهم که چالشی برای محاسبین ساختمان های بلند به حساب می آید محل بهینه استقرا مهاربازو در ارتفاع ساختمان است. در این مقاله به بررسی و تحلیل محل بهینه استقرار مهاربازو در حالت تک پرداخته و راه حلی برای آن ارائه می دهیم.

بارگذاری ساختمان، بار زنده

بار های ثقلی عبارت است از ترکیب بارهای مرده و زنده که به صورت عمودی و به سمت مرکز زمین عمل می کند و اعضای سازه ای تحت تنش های فشاری و یا کششی قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی نکات و محاسبا بار های زنده و سایر بار های ثقلی می پردازیم.

بارگذاری ساختمان، بار مرده

نیروهای اجتناب ناپذیر وزن سازه و سنگینی کلیه بارهای ثابت و دائمی همانند بار های اجزایی هم چون دیوارها، کف سازی ، دیوارهای کناری سازه، سقف ها، تیر، ستون، نازک کاری، پوشش ها، تجهیزات و تاسیسات ثابت، وزن جراثقیل ثابت و سایر اجزا سازه ای و معماری جزء از انواع بار های مرده محسوب می شوند. در این مقاله به بررسی بار مرده می پردازیم.

اثرات تاخیر برش در سیستم ساختمان های بلند، قاب بندی لوله ای

در مقاله قبل با یکی دیگر از سیستم های سازه های بلند با نام سیستم سازه ای قاب بندی لوله ای آشنا شدیم. عملکرد خمشی سیستم های لوله ای حفره دار با اثرات تاخیر برش به دلیل انعطاف پذیری شاه تیر ها پیچیده تر می شود. تاثیرات تاخیر شامل برش افزایش تنش های برشی در ستون های گوشه و کاهش این تنش ها در ستون های داخلی هر دو پنل بال و جان می باشد. حتی برای یک سازه لوله ای بدون حفره، تاخیرات برش قابل ملاحظه ای مشاهده خواهد شد.

ارتقاء فرهنگ عمومی در خصوص فرآیند وقوع زلزله

یک زمین لرزه توسط لرزش زمین، در اثر رها شدن انرژی از پوسته زمین آشکار می شود. این انرژی ممکن است از منابع مختلفی مانند جابجایی پوسته زمین، فوران آتشفشانی، انفجارهای ایجاد شده به دست بشر و یا ریزش تونل های زیرزمینی سرچشمه گیرد.

ساختمان های بلند مرتبه،سیستم قاب بندی لوله ای

ایده سیستم قاب های لوله ای، توسعه یک سیستم سازه ای سه بعدی است، که تمامی اینرسی ساختمان را برای مقاومت در برابر بارهای جانبی به کار می گیرد. هدف به کارگیری این سیستم دستیابی به یک سیستم با بازدهی بالاتر برای مقاومت در برابر بارهای جانبی در ساختمان های با ارتفاع بیشتر از ساختمان های عادی است.

رفتار مهاربازو ها و بررسی قرار گیری آن ها در ارتفاع ساختمان

یکی از بهترین روش ها برای فراهم کردن مهاربندی جانبی در سازه های بلند مرتبه استفاده از هسته های مهاربندی شده و قاب های خمشی پیرامونی است. اگرچه که برای ساختمان های بلند تر از 40 طبقه به دلیل محدودیت ها آن مناسب نیست. یک روش برای افزایش بازدهی سیستم های سازه ای ، استفاده از یک سازه کلاهک یا سرپوش خرپایی برای تقید هسته مهاربندی شده به ستون ها ی پیرامونی توسط به کارگیری مکانیزم عملکردی سیستم مهاربازو است. این سیستم در این مقاله توضیح داده می شود.

ساختمان های بلند مرتبه، سیستم های هسته و مهاربازو

جستجو برای طرح های سازه ای نوآورانه و کارآمد به ویژه در طراحی ساختمان های بلند مرتبه، دارای روند تکاملی است. هدف این طرح ها محدود کردن رانش جانبی یا دریفت به محدوده مجاز بدون پرداخت بهای قابل توجه وزن بالای فولاد مصرفی است. صرفه جویی در وزن فولاد و هزینه در صورتی که تکنیک های ویژه ای با هدف بهره جستن از ظرفیت کلیه المان های سازه ای اتخاذ شود می تواند مقدار قابل توجهی باشد. برای رسیدن به این هدف سیستم های مهاری متنوعی به وجود آمده است که در این مقاله به معرفی یکی از همین سیستم ها به نام سیستم هسته مرکزی و مهاربازو پرداخته می شود که این سیستم عمدتا در ساختمان های بلند مرتبه و فوق بلند کاربرد دارد.

سیستم های سازه ای ترکیبی قاب های خمشی و قاب های مهاربندی شده

حتی برای ساختمان هایی با تعداد طبقات 10 تا 15 طبقه، در صورتی که  قاب هاب مهاربندی شده تنها به هسته مرکزی ساختمان محدود شود، ممکن است ستون ها به صورت غیر منطقی سنگین شوند. این مسئله بدان دلیل است که این احتمال وجود دارد که ارتفاع دسترسی برای مهاربندها کم باشد. به علاوه به دلیل نیروهای آپ لیفت یا برکنش بالا که در سطح زیرین ستون های قاب مهاربندی رخ می دهد، ممکن است اشکالاتی را در طراحی شالوده ها به وجود آورد. در چنین حالاتی، با استفاده از قاب های خمشی  با اتصالات صلب که در تعامل با قاب های مهاربندی شده می باشند می توان به یک راه حل سازه ای رسید. در این مقاله رفتار و عملکرد این سیستم ها بررسی می شود.

بار های ثقلی و بار های ضربه ای

بار های ثقلی دارای دو ماهیت متفاوت استاتیکی و دینامیکی هستند. بار های استاتیکی بارهایی هستند که دائمی اند، در صورتی که بار های دینامیکی بارهایی هستند که به زمان وابسته اند. وزن هر یک از اعضا در سازه یک بار استاتیکی است . در این مقاله با انواع بار های استاتیکی و همچنین بار دینامیکی ضربه آشنا خواهیم شد.

سیستم های مهاربندی همگرا

در یک نگاه کلی، قاب های خمشی برای ساختمان هایی با طبقات بیشتر از 20 طبقه مناسب نیستند به این علت که مولفه رکینگ برش در اثر تغییر شکل خمشی ستون ها و شاهتیر ها باعث می شود که دریفت یا رانش طبقات بیش از اندازه باشد. قاب مهاربندی شده با توجه به اینکه به طور تقریبی خمش به وجود آمده ناشی از بار های جانبی را در ستون ها و شاهتیر ها را حذف می کند، باعث بالا رفتن بازدهی قاب سازه ای می شود. در ادامه بیشتر به بررسی این قاب ها می پردازیم.

بتن منعکس کننده نور یا بلینگ کریت (BlingCrete)

بلینگ کریت یا بتن منعکس کننده نور یک بتن مسلح با الیاف فولادی با سطحی دارای خاصیت بازتابندگی نور است که خواص ویژه آن و فرایندهای تولید هوشمند آن، طیف وسیعی از قابلیت کاربری را برای این محصول فراهم می کند.

ملاحظات طراحی سیستم خرپای متناوب

ساختمان های مسکونی همچون آپارتمان ها، و هتل ها، عموما عرضی به انداره 18متر و طولی متغیر در بازه 30 متر تا 60 متر و یا بیشتر دارند. برای بهره وری بیشتر پژوهشی در دانشگاه MIT انجام شد تا بتوان سیستم جدیدی را برای چنین سازه هایی به وجود آورد. سیستمی با نام خرپای متناوب در نتیجه چنین مطالعاتی به وجود آمد. در این مقاله ملاحظات طراحی این سیستم ها بررسی خواهد شد.

سیستم خرپای متناوب

ساختمان های مسکونی همچون آپارتمان ها، و هتل ها، عموما عرضی به انداره 18متر و طولی متغیر در بازه 30 متر تا 60 متر و یا بیشتر دارند. برای بهره وری  بیشتر پژوهشی در دانشگاه MIT انجام شد تا بتوان سیستم جدیدی را برای چنین سازه هایی به وجود آورد. سیستمی با نام خرپای متناوب در نتیجه چنین مطالعاتی به وجود آمد.

تعداد کل موارد: 168
تعداد کل صفحات: 9
        
صفحه 1 از 9