تفاوت عقد و قرارداد بیشتر بخوانید
۱۶ مهر ۱۳۹۷

تفاوت عقد و قرارداد

انواع خیارات در فسخ قرارداد بیشتر بخوانید
۳۰ تیر ۱۳۹۷

انواع خیارات در فسخ قرارداد

اثر ارائه برنامه زمانبندی در قراردادها بیشتر بخوانید
۲۸ تیر ۱۳۹۷

اثر ارائه برنامه زمانبندی در قراردادها

ریسک در قراردادهای ساخت و ساز بیشتر بخوانید
۱۷ تیر ۱۳۹۷

ریسک در قراردادهای ساخت و ساز

انواع ضمانت نامه های بانکی بیشتر بخوانید
۲۳ خرداد ۱۳۹۷

انواع ضمانت نامه های بانکی

نحوه تهیه ضمانت نامه های بانکی بیشتر بخوانید
۲۳ خرداد ۱۳۹۷

نحوه تهیه ضمانت نامه های بانکی

روش محاسبه بیمه قراردادهای پیمانکاری در طرح های عمرانی و غیر عمرانی بیشتر بخوانید
۲۲ خرداد ۱۳۹۷

روش محاسبه بیمه قراردادهای پیمانکاری در طرح های عمرانی و غیر عمرانی

قراردادهای تیپ فیدیک بیشتر بخوانید
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

قراردادهای تیپ فیدیک

انحلال قراردادهای پیمانکاری بیشتر بخوانید
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

انحلال قراردادهای پیمانکاری

تعریف و دسته بندی انواع قراردادهای ساختمانی بیشتر بخوانید
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

تعریف و دسته بندی انواع قراردادهای ساختمانی

قراردادهای امانی بیشتر بخوانید
۶ خرداد ۱۳۹۷

قراردادهای امانی

قراردادهای دو عاملی (طرح و ساخت) بیشتر بخوانید
۵ خرداد ۱۳۹۷

قراردادهای دو عاملی (طرح و ساخت)

قراردادهای EPC بیشتر بخوانید
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

قراردادهای EPC

قراردادهای سه عاملی (طراحی، مناقصه، ساخت) 
 [Design- Bid- Build (D/B/B)] بیشتر بخوانید
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

قراردادهای سه عاملی (طراحی، مناقصه، ساخت)
[Design- Bid- Build (D/B/B)]

  • ۱
  • از ۱