چگونه خانه هوشمند افراد ناتوان را توانمندتر می سازند؟ بیشتر بخوانید
۲۷ مهر ۱۳۹۶

چگونه خانه هوشمند افراد ناتوان را توانمندتر می سازند؟

چهار تکنولوژی هوشمند برای کمک به نابینایان برای تجربه دیدن دوباره بیشتر بخوانید
۲۶ مهر ۱۳۹۶

چهار تکنولوژی هوشمند برای کمک به نابینایان برای تجربه دیدن دوباره

  • ۱
  • از ۱