آخرین نسل اتاق های هوشمند در مجموعه هتل های زنجیره ای هیلتون

هتلهای زنجیره ای بین المللی در تلاش هستند هر چند سال یکبار، فناوری های جدیدی را که در هتل های خود استفاده می کنند را عرضه نمایند. آخرین اقدام چه بوده است؟ طراحی اتاق هتلی از آینده، با عملکردهای سنتی و قابل دسترس با استفاده از یک گوشی همراه هوشمند. 

تعداد کل موارد: 1