ویژگی های اصلی یک سیستم هوشمند ویژه هتل

کارفرمایان و هتلداران در سطح جهان روز به روز به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود بوده و در کنار این سیاست نگاه ویژه ‏ای نیز به کاهش هزینه ‏های جاری خود که دربرگیرنده هزینه‏ های انرژی و هتلداری میباشد، دارند. مقاله حاضر به بررسی امکانات ویژه سیستم هوشمند هتل علاوه بر امکانات معمول مانند کنترل روشنایی، سرمایش و گرمایش، پرده و ... می پردازد. 

تعداد کل موارد: 1