آیا خانه هوشمند مطمئن است؟

همه ما دوست داریم خانه هایمان را به عنوان یک پناهگاه امن فرض کنیم. جایی که بعد از یک روز کاری خسته کننده دوباره به آن پناه می بریم. فناوری های زیادی به منظور حفاظت و امنیت خانه ما بکار می روند. به هرحال فناوری های خانه هوشمند دارای مقداری آسیب پذیری نیز هم هستند. خوشبختانه بسیاری از این آسیب ها قابل حل هستند.

معرفی اصطلاحات رایج در هوشمندسازی

مقوله هوشمندسازی در ساختمان یک موضوع عمومی می باشد که می تواند طیف وسیعی از کاربردها را در ساختمان شامل شود. در این مقاله تلاش می گردد تا اصطلاحات رایج در بازار که برای این مقوله مورداستفاده قرار می گیرد، مورد بحث واقع شود.

تعداد کل موارد: 2