بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی بیشتر بخوانید
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ساختمان های پایدار بیشتر بخوانید
۱۹ شهریور ۱۳۹۶

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ساختمان های پایدار

  • ۱
  • از ۱