شهریور
۱۹

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ساختمان های پایدار

بحران افزایش آلودگی محیط زیست در سال 1965 هشداری برای مردم جهان بود، این امر سبب تشکیل گروه های طرفدار محیط زیست در جهان شد. به دنبال این بحران مفهوم ساختمان های پایدار و حفظ محیط زیست در جهان مطرح گردید.
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1