آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-ACP

آیا میدانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PMI-ACP شد؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMI-ACP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است.
  • ۱
  • از ۱