آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه CAMP

آیا می دانید چگونه می توان موفق به دریافت گواهینامه CAMP شد؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه CAMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است.
  • ۱
  • از ۱